Гидроэнергия

Құлама судың көмегімен энергия шығарылатын электр станциясы гидроэлектр станциясы деп аталады. Ірі гидроэлектр станциялары 30 МВт-тан артық электр энергиясын, ал шағын гидроэлектр станциялар кем дегенде 10 МВт электр энергиясын шығарады.

Гидроэлектр станцияларының жұмысының көптеген әртүрлі нұсқалары бар. Олардың ең көқп таралғаны болып «су қоймасы» табылады. Осындай тәсіл кезінде өзен суын су қоймасында сақтау үшін тоған пайдаланылады. Тоғанда жеткілікті мөлшерде су жиналған кезде ол ашылады. Құлама су турбина арқылы өтіп, оны айналдырады. Турбина электр энергиясын өндіретін генераторды белсендіреді.

Гидроэлектр станциясының басқа типі – «бұрма» ағып жатқан өзендерде пайдаланылады. Су құбырларға немесе қысымды құбыржолға қайтабағытталады. Судың табиғи ағысы турбина бойымен ағып, ол электр энергиясын алу үшін генераторды айналдырады.

Гидроэлектр станциясының соңғы типі – бұл «құйылатын су қоймасы». Бұл кезде сұйыққоймалар пайдаланылады, олардың арасында орналасқан турбинамен градинттік біріктіруді қамтамасыз ету үшін олардың бірі жоғарырақ, екіншісі төменірек орналасады. Жоғарырақ орналасқан сұйыққоймадан су шығарылған кезде ол электр энергиясын өндіруге арналған генератор іске қосатын су ағысы арқылы турбинаны айналдырады. Құлама су төменірек орналасқан сұйыққоймада сақталады. Энергия көп мөлшерде қажет болған кезде, мысалы, түнде немесе демалыс күндері, су жоғарырақ орналасқан сұйыққоймаға қайта айдалады.

Күн энергиясы

Жел энергиясы

Гидро

Биомасса энергиясы

Геотермальдық энергия