Геотермальдық энергия

Геотермальдық энергия – бұл Жедің жылуы. Жылу жер қабығының жоғарғы қабаттарында сақталады, оны ғимараттарды жылыту үшін немесе электр энергиясын өндіру үшін пайдалануға болады. Негізгі артықшылығы оның әрдайым қолжетімді болуына негізделеді, себебі жылуды кез-келген уақытта пайдалануға болады және кез-келген уақытта электр энергиясын өндіруге болады. Геотермальдық электр станциясы бу турбиналарының технологиясын пайдалану арқылы жылуды электр энергиясына әдеттегі электр станциялары арқылы түрлендіреді.

Бу турбинасы үшін суды қайтану үшін қазба отынды жағудың орнына жерасты жылу сұйыққоймасы арқылы су құбыржолына беріледі және жердің табиғи жылуымен жылытылады. Шығарылған бу бу турбинасын айналдырады, ал салқындатылған су жылу сұйыққоймасы арқылы кері қайтарылады және цикл аяқталады.

Күн энергиясы

Жел энергиясы

Гидро

Биомасса энергиясы

Геотермальдық энергия